Chipedi

(runangakatsva kubva kuSepedi)

Sepedi mutauro unowanikwa kuSouth Africa, uri mutauronyina weNorthern Sotho. BaPedi vanogara mumaprovhinzi eLimpopo neMpumalanga.

 • Pedi vanoti hema (v. breathe) kureva kufema.
 • Pedi vanoti huma (v. be rich) kureva kupfuma.
 • Pedi vanoti gana (v. to refuse) kureva kuramba.
 • Pedi vanoti meno (n. teeth) kureva meno.
 • Pedi vanoti bophelo (n. life) kureva hupenyu.
 • Pedi vanoti metse (n. villages) kureva misha.
 • Pedi vanoti thoma (v. begin) kureva kuvamba.
 • Pedi vanoti tsamaya (v. go away; travel) kureva kuenda.
 • Pedi vanoti goseng (to be early). Fananidzai nokuti kuseni.
 • Pedi vanoti nyaka (want, need) kureva kuda.
 • Pedi vanoti ngwala (v. write) kureva kunyora.
 • Pedi vanoti bala (v. read) kureva kuverenga.
 • Pedi vanoti mabele (n. sorghum) kureva mapfunde.
 • Pedi vanoti dijo (n. food) kureva chidyo.
 • Pedi vanoti matapola (n potato) kureva matapiri.
 • Pedi vanoti ntate mogolo (n. grandfather) kureva sekuru.
 • Pedi vanoti koko kana makgolo (n. grandmother) kureva ambuya.
 • Pedi vanoti motswala (n. cousin) kureva muzaya.
 • Pedi vanoti gosasa (tomorrow) kureva mangwana.
 • Pedi vanoti tate kana tata (n. father) kureva baba.
 • Pedi vanoti tala (n. green) kureva grini.
 • Pedi vanoti kheri (n. yellow) kureva yelo.
 • Pedi vanoti tshweu (n. white) kureva chena.
 • Pedi vanoti masemo (n. field) kureva munda.
 • Pedi vanoti selemo (n. summer) kureva chirimo.
 • Pedi vanoti mongwe (another) kureva mumwe.
 • Pedi vanoti tshuma (v. burn) kureva kupisa.
 • Pedi vanoti goga (v. to pull; to smoke) kureva kuzvuva.
 • Pedi vanoti marega (n. winter) kureva nguva yechando.
 • Pedi vanoti tsebe (n. ear; ears) kureva nzeve.