Hupfumi

(runangakatsva kubva kuKupfuma)

Hupfumi (Wealth) kusanganiswa kwezvinhu zvine muridzi zvinotenderwa kutengwa nokutengeseka. Pfuma (possesions, property) inosanganisira: mari, dzimba, zvivakwa, zvipfuyo, zvirimwa, nhumbi, muchovha nezvimwewo.

Mamwe Mazwi

chinjirudza
 • Depfure kana madepfure (1. Abundance of beer - at a celebration; 2. Abundance of crops grown, of food cooked. 3. Life of luxury) apa kureva kupfachukira kwezvidyo kana kugara mutambarakede.
 • Muchena (Poor person; destitute person).
 • Kuganya (become rich) zvinoreva kupfuma kuChiNdau. Muganyi izita remhuri.
 • Kumhodyoka (be deprived, emptied, sobered, be destitute).
 • Kumhodyodza (deprived, empty, destitute).
 • -mhodyo (ideophone of being deprived, made empty, made destitute).
 • Chinhoto kana njonda (rich person).
 • Bvibvi, mabvibvi kana chinhu pasina (Trifle. Thing of no consequence).
 • Kushaya kana kushayiwa (poverty, being in need, lacking).
 • Kutama (being in need, lacking). Psalm 109:24 .....nyama yangu yaonda nokutama mafuta.
 • Kuuyirwa (to prosper, acquire wealth) izwi rinotaurwa kuChiNdau richireva kupfuma kana kuunganidza pfuma. Zvichida ndipo panobva zita remhuri rinonzi Kuuya?
 • Kunota (to be wealth) zvinoreva kupfuma - izwi iri rinotaurwa kuIsiZulu.

Akaimba muimbi Oliver Mtukudzi achiti, "Mupfumi ndiyani ane mari neane hutano, ndiani?"

 • Pfunda chenga urarami, hama dzife ugogara nhaka. A bachelor should seek a long life; when relatives die he will inherit (a wife).
 • Ane chake haareveteki. The one who owns something does not talk.*
 • Mutombo wepfuma kurarama. A charm for getting rich is a long life.
 • Kupfuma kunowanikwa nedikita. Riches are gained by sweat.
 • Kupfuma ifundira. To be rich is due to sweat.
 • Hama maoko. Your relatives are your hands.
 • Maoko ihama. Your hands are relatives.
 • Ugaro humwe hahupfumisi. One habitat does not make you rich.
 • MaZulu vanoti notha (Be well off, comfortable; have possessions, be well-to-do) kureva kupfuma. Mamwe Mazwi: isinothi (Rich person) kureva munhu mupfumi. Umnotho kureva hupfumi.
 • MaZulu vanoti khuphuka (Progress; make progress; be promoted). Muenzaniso: khuphula (v.tr. Promote). Usekhuphukile esikhundleni sakhe (He has now been promoted).
 • VaLenje vanoti wila, wuwili, mawili (have property, possessions, riches e.g house, cattle, money) kureva hupfumi. VaTsonga vanoti nghamula (n. magnate).
 • VaKikuyu vanoti munene (magnate), munhu mupfumi. VaMambwe vanoti masano (a wealthy, important person), munhu mupfumi. VaBukusu vanoti eefuma (n. glory, fame, prominence).
 • Lozi inoti kupuka (v.i. to become rich, well off, prosperous) kureva kupfuma. Ila inoti ku fua (to be rich) kureva kupfuma. Kutuk inoti nga'lyati (n. money) kureva mari.