Mazwi anoti ndaramo, huraramo kana hupenyu (life) anotaurwa pamusoro pezvinhu zvakacherechedzwa kuti: zvinorarama; zvinotsvaga kudya; zvinoberekana; zvinokura kana kukwegura uye zvinofa. Pane zviitiko zvitanhatu zvinotsawuranisa zvinhu zvipenyu nezvinhu zvisina upenyu. Zviitiko izvi zvinowanikwa muzvinhu zvose zvine hupenyu asi hazviitike pazvinhu zvisina hupenyu.Kuva nehupenyu kunotaridzwa nezviitiko zvinosanganisira:

 • Kutsvaga chokudya.
 • Kushandudza simba kubva kumhando imwe kuenda kune imwe.
 • Kurasa tsvina dzemuviri.
 • Kubereka vana.
 • Kusamhuka nekunhadzirisa nhengo dzemuviri. Apa kureva kukura miviri.
 • Kufambisa mishonga inodiwa nemuviri.

Izwi rokuti ndaramo rinoshandiswa zvakare kutaura chinonzi safety kuEnglish apa kurevera Kati zviri kuitwa hazvina njodzi, hupenyu hwevanhu hunochengetedzwa. Nokumwe kutaura tingati rudekaro!!!

Mamwe Mazwi chinjirudza

 • Hupenyu, kurarama, kupona (life) zvinoreva nguva yekurarama kwemunhu, mhuka kana chimwewo chinhu chine hupenyu .
 • Adhamu wakapona makore zana nemakumi matatu (130), wakabara mukororo: After Adam lived 130 years he fathered a son ... (Genesis 5:3 Bhaibheri reChiNdau).
 • Kune zita remhuri rinonzi Mupona.

Mitauro yeBantu chinjirudza

 • VaKongo, VaLenje neVaNyungwe vanoti moyo (life). VaChewa vanoti umoyo (life, constitution, soul).
 • VaBemba neBaila vanoti bumi (life) kureva hupenyu. VaTonga vanoti buumi kana maumi (n. life, health) kureva hupenyu.
 • Yao inoti umi (n. life) kureva hupenyu. VaKabwa neVaIkizu vanoti -menya (dwell; live) kureva kugara.
 • VaLozi vanoti bupilo (n. life) kureva hupenyu. Vanobva vati -pila (v.t. to live) kureva kurarama. VaVenda vanoti vhutshilo (n. life - no plural).
 • Tiriki inoti khumenya (live, dwell, stay at a place) zvichireva kugara panzvimbo. Maconde inoti ulama kana umi (life).
 • Swahili, neDigo vanoti uzima (1. life, vitality; health, vigor, energy; 2. full development; 3. maturity; adulthood; 4. completeness, perfection; 5. existence, reality).