Munda (field of crops) zvinoreva ndima yevhu yakatambanuka inoshandiswa senvimbo yekudyara zvirimwa zvinosanganisira chibage, nzungu, gorosi,sunflower, mapfunde, rukweza zvichingodaro.

Vincent van Gogh, Auvers, 1890
Moforlogiaagrária.jpg

Chikamu chemunda chinonzi ndima, chisasa kana kuti bande - mazwi aya anoshandiswa kutaura chikamu chemunda chapwiwa kuti munhu asakure. Ndima rinotaurawo chikamu chemunda chakadyarwa zvakasiyana, kana chero chipi chikamu chiri kutaurwa nezvacho.

Mamwe MazwiEdit

 • Izwi rokuti demegwa (part of a field where the trees are still being cleared) rinotaurwa kuKalanga richireva ndima yemunda ichiri kuundiwa kana kutemwa miti.

KurerutsaEdit

 • Gwidi rinorimwa nomunhu asingachuchi doro, nokuti ndimo munogara tsoko namakudo: a field in the hills has to have a man who does not crave beer to cultivate it, since monkeys and baboons live there.
 • Kuparura kana kutsivira (make ridges) apa kureva kuwumba mihomba seye mambaira.
 • Kusevura (clear grass).
 • Kuwunda (clear bush to make field or garden).
 • Kudunhura (cut down small tree). Mangwana tinotanga kudunhura gombo: tomorrow we start to clear the undergrowth off the land we wish to cultivate.
 • Kuita Mutare kana mutari (feast for friends who help in fields) madyo ehama neshamwari dzakabatsira mumunda.

ZvirevoEdit

 • Munhu mukuru kurehwa, munda. For an adult, to be spoken of is (just as natural as) working the field.
 • Chomumunda wezunde tenda wachibata. Count yourself lucky if you get something from a chief's field.
 • Gombo rine chitsva ndiro rino kudya. It is virgin land that provides more food.
 • Chiverevere ndechokubaya mombe chamakombo maitiudzawo. Secret is the killing of an ox (but) as for the allocation of lands you should have notified us, too.
 • Chiverevere ndechokubaya mombe chamakombo tichanzwa nemhururu. Secret is the killing of an ox, but the allocation of land is an announced with ululation.

Mitauro yeAfrikaEdit

 • VaTonga vanoti munda (garden) zvichireva bindu kana munda. Nsenga vanoti munda (field, plantation, garden). VaDigo vanoti chibato (Small piece of land).
 • VaTumbuka vanoti chalo (field) vachireva munda. VaZigula vanoti ukwere (1. corn field; 2. field of crops) kureva munda wezvirimwa.
 • VaGanda vanoti challu kana chalu (garden, field, plantation, grove especially one around a village or hut) kureva munda.
 • Chewa vanoti ndime (a portion of ground for hoeing) kureva ndima. Swahili vanoti kazi ya kipande (work by the day) kureva basa remugwazo.
 • Bambara vanoti fòro (n. field (for farming)) kureva munda.