Chiputukezi

Chiputukezi (Chirungu: Portuguese) mutauro unotaurwa kuPutugaro. Chiputukezi Mutauro weKudanana seChifurenji, Chisipanyeri (kana Sipanishi), uye Chiratini, Chiitari ne Chiromeniya. Pamusoro pezvo Chiputukezi chinotaurwa mudzimwe nyika dzeAfurika seMozambiki.

Detailed SVG map of the Lusophone world.svg

Chiputukezi pamwechete nemimwe mitauro, unoshandiswa kugadzira mashoko matsva eChishona, kune mashoko mazhinji anozivikanwa se eChishona.

Nyika dzinoshandisa Chiputukezi semutauroChinjirudza

Nharaunda dzinoshandisa ChiputukeziChinjirudza

Mashoko echishona akabva kuChiputukeziChinjirudza

Chishona Chiputukezi Chirungu MABV.
mbatata kana rimwe zita "mbatatisi" batata potato [1]
bakayau bacalhau dried fish
bhanana banana banana
kachasu cachaca alcoholic spirit
mufarinya mufarinha cassava
nanazi ananas pineapple
vhinyu vinho palmwine
jari chale shaw/rug
somborero somboreiro umbrella
tizora tisoura scissors
pinyoro penhor pledge
fofo fosforo matches
pasika pascao easter passover
vhakacha vacacao go on a holiday
seresha cereja cerise/cherry

Mamwe mahwi akabva kuChiputukezi anoshandiswa se Mazita eChishona:

Mamwe maLinks ekunzeChinjirudza

Mitauro yeBatano yeAfurika
Officially Chiarabhu  · Chifurenji  · Chispanyeri  · Chingezi  · Chiputukezi  · Chiswahiri
International Chiafrikanzi  · Chiakani  · Chichewa  · Chifurani  · Chihausa  · Chiigbo  · Chikanuri  · Chikongo · Chiringara  · Chimaragasi  · Chimossi  · Chioromo  · Chirundi / Chinyarwanda  · Shona  · Chisomari  · Chisotho  · Chiswati  · Chitigirinya  · Chitswana  · Chiworofu  · Chiyoruba  · Chizulu
National Chiamhariki  · Chisangu

Mabviro eruzivoChinjirudza

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Nesbeth Grand, Michael Mazuru, January 2013, The Interface of Language and History: The Case of Shona in Zimbabwe, Greener Journal of Art and Humanities. Vol. 3 (1), pp. 001-008, ISSN: 2276-7819