Guta ishoko rinogona kushandiswa kureva zviri pazasi:

  • Guta (City).
  • Guta (remains after iron is smelted out - slag).
  • Guta kana maguta (Plenty of food). Raiva gore reguta: it was a year of plenty.
  • Guta (1. Fence of trees. 2. Stone wall, 3. fortified village of chief). zvichireva fenzi yakaitwa nemiti kana rusvingo rwemabwe.
  • Guta sezita remhuri.

Mitauro ye ChibhantuEdit

  • VaBemba vanoti umusumba kana musumba (city, town) kureva guta. VaShambala vanoti lukuta (n. wall) kureva madziro.
  • Swahili inoti kikuta (stone border, masonry enclosure e.g. around a grave), mudhuri wemambwe wakakomberedza musha kana rinda.
  • Swahili inoti kuta (come upon, meet, run across something or someone). Mamwe mazwi: kutana (associative. meet each other).
  • Lunyoro inoti rubuga (city; a threshing floor). Nyanja inoti guta (a stockade or crawl of living trees around a village). Zigula inoti ukuta (n. wall).


Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana internal link rakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.