Kuturikira Chivakamberi logy

Ruamba (Chirungu: -ology) uye Unena (nena) naYambo zvinyorwa zvino unganidza mashoko angakwanisa kuturikira chivakamberi -logy chinoshandiswa kududza mazita ezvidzidzo, sokuti geology, biology, metrology zvichingodaro.

Kutsetsenura ChirunguEdit

 • Chivakamberi -logy chinobva kuChigiriki inoti, lógos meaning: a word, saying, speech, discourse, thought, proportion, ratio, reckoning, akin to légein to choose, gather, recount, tell over, speak.

Mashoko ane -RuambaEdit

Mitauro yeBantuEdit

KuambaEdit

 • VaFwe vanoti ku-amba (v. to talk, to speak). Mamwe mazwi: tu-ambaura (we are talking).
 • Herero vanoti oma-mbo (n. speech; words; message; news). Mamwe mazwi: oma-mbo omu-rongo (n. decalogue).
 • Baila vanoti kuambila (v. to speak to). Mamwe mazwi: ku amba (v. to speak). Ku ambuka (turn aside).
 • VaLozi vanoti ambaula (v. to talk, to gossip, to chat, to discuss). Mamwe mazwi: bunjambo (n. talkativeness, chattering, blabbing).
 • VaKaonde vanoti kwamba (to speak) kureva kutaura. VaTonga vanoti ambila (to tell someone; feedback) kureva kutaurira.
 • VaChewa neVaDigo vanoti kuambira (admonition; to tell something to somebody) kureva kuyambira.
 • VaLenje vanoti kuamba (speech, utterance; expression) kureva kutaura. Kuambana (converse, gossip, communicate, salute, dialogue).
 • VaSwahili vanoti amba (v, speak), kutaura. Mamwe mazwi: ambia (1. speak to someone; inform, tell, relate) kureva kutaurira kana kuyambira
 • VaSwahili vanoti mwambi kana mwambaji (n. 1. gossip, slanderer. 2. nagger, faultfinder.).
 • Umbundu vanoti ambata (v. carry, transport). Fananidzai nokuti logistics? VaUmbundu vanoti ambulula (v. talk, argue).
 • VaLozi vanoti muamboli (n. a person talking to another one). Mamwe mazwi: mambanu (talkativeness, loquacity. from -amba).
 • VaLozi vanoti -yambutuka (v.i. to speak at random, to jabber; to be delirious Try illogical). Mamwe mazwi: -yambukela (to be infectious, contagious. catching disease).
 • VaLozi vanoti yambelwa (n. a person unable to follow good advice; a strong-headed person.).
 • VaChewa vanoti myambo (customs of a people, traditional stories and teachings).
 • VaVenda vanoti amba (v. talk; discuss) kureva kutaura. Mamwe mazwi: luambo (n. language) vachireva mutauro. Muambi (n. orator; speaker). Tshiambi (speaker of parliament).
 • Kimbundu vanoti kuamba (v. declare, say, censor, declare, speak ill).
 • VaShona vanoti ruyambira (n. quarrelsomeness). Ko Ziyambi?

KugambaEdit

 • VaTaita vanoti kugamba (v. to speak) kureva kutaura. Mamwe mazwi: mgambi (speaker).
 • VaGanda vanoti kigambo (n. word). Mamwe mazwi: okugamba (v. say).
 • VaIkizu vanoti -gamba (n. say, speak, talk). Mamwe mazwi: -gambana (v. talk to each other). -gambira (speak to/for, tell).
 • VaRwanda vanoti ijambo (n. word). VaKabwa vanoti -gamba (v. say, speak, talk).
 • VaSwahili vanoti mgambo (public proclamation, announcement) kureva chiziviso paruzhinji.
 • VaIkizu vanoti amagambana (n. conversation). VaIkizu vanoti magambana (debate).
 • VaGwere vanoti igambi kana magambi (n. rule, law, decree).

KunenaEdit

 • VaChewa vanoti kunena, kulankula, kucheza kana kuchula (v. speak).
 • VaDigo vanoti kunena kana kugomba (v. speak, to argue). Mamwe mazwi: neno (word) kureva shoko.
 • VaGiryama vanoti kunena kana kusema (speak) kureva kutaura. VaGiryama vanoti maneno (speech, case, subject of discussion, language) kureva nhaurwa'.
 • VaSwahili vanoti nena (1. speak, talk, articulate, 2. mention, speak of, talk about).
 • VaSwahili vanoti neno, maneno (word, expression, utterance; 2. dialect. 3. pi. discussion, debate. 4. statement, assertion. 5. important matter, affair, matter for concern).

Mabviro eruzivoEdit