Chikunda

(Redirected from VaKunda)

Chikunda mutauro unowanikwa kuZambia.

 • VaNyakyusa vanoti mchikunda kana achikunda (soldier/s) vachireva masoja.

Mazwi Anotodza ShonaEdit

 • VaChikunda vanoti mpaka (until) vachireva kudzimara.
 • VaChikunda vanoti mulumbwana (boy) vachireva murumbwana.
 • VaChikunda vanoti kutemwa (to love). Zvichida izwi iri rinotodzana nerinoti mutemwa.
 • VaChikunda vanoti po – pangila (place of making). Zvichida izwi iri rinotodzana nerinoti bangira.
 • VaChikunda vanoti mpando (chair) vachireva chigaro.
 • VaChikunda vanoti mwalimu (teacher) vachireva mudzidzisi.
 • VaChikunda vanoti culu (ant-hill) vachireva chulu.
 • VaChikunda vanoti ka- simbi (small girl) vachireva kasikana.
 • VaChikunda vanoti luwango (winnowing basket) vachireva rusero.
 • VaChikunda vanoti nongo (clay pot) vachireva hari.
 • VaChikunda vanoti mwaka (year) vachireva gore.
 • VaChikunda vanoti njinga (bicycle) vachireva bhasikoro.
 • VaChikunda vanoti cola (bag) vachireva bhegi.
 • VaChikunda vanoti nthekwe (snuff dispenser) vachireva nhekwe.
 • VaChikunda vanoti cisamphi (bedmat) vachireva rupasa.
 • VaChikunda vanoti nswanda (basket) vachireva tswanda.
 • VaChikunda vanoti unga (mealie meal) vachireva hupfu.
 • VaChikunda vanoti nkhunde (beans) vachireva nyemba kana makunde.
 • VaChikunda vanoti lemba (write) vachireva kunyora.
 • VaChikunda vanoti chisasa (door of reeds) vachireva sasa.
 • VaChikunda vanoti m'punga (rice) vachireva mupunga.
 • VaChikunda vanoti langa (to initiate) vachireva kuvambira.
 • VaChikunda vanoti mutwe (head) vachireva musoro.
 • VaChikunda vanoti chikumbe (farmer) vachireva murimi.
 • VaChikunda vanoti munzi (village) vachireva musha.
 • VaChikunda vanoti menzi (water) vachireva mvura.
 • VaChikunda vanoti nzila (manner, way) vachireva nzira.
 • VaChikunda vanoti nzala (hunger) vachireva nzara.
 • VaChikunda vanoti kulya (food) vachireva kudya.
 • VaChikunda vanoti munsi (pestle) vachireva mutsi.
 • VaChikunda vanoti chitonga (cob of maize) vachireva muguri wechibage.
 • VaChikunda vanoti manga (build) vachireva kuvaka. Zvichida ndipo panobva izwi rokuti mhangwa.

[1]

 1. http://dspace.unza.zm:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/4278/Main%20Document.pdf?sequence=1&isAllowed=y