Kwanyama

(Redirected from VaKwanyama)

Kwanyama mutauro weBantu unowanikwa kuAngola neNamibia.

Mazwi Anotodza ShonaEdit

 • VaKwanyama vanoti omulongo (n. ten) kureva gumi.
 • VaKwanyama vanoti mbali (n. two) kureva mbiri.
 • VaKwanyama vanoti lya (v. eat) kureva kudya.
 • VaKwanyama vanoti nwa (v. drink) kureva kunwa.
 • VaKwanyama vanoti tala (v. look) kureva kutarisa.
 • VaKwanyama vanoti ombwa (n. dog) kureva imbwa.
 • VaKwanyama vanoti omakunde (n. beans) kureva makunde.
 • VaKwanyama vanoti omundilo (n. fire) kureva moto.
 • VaKwanyama vanoti nyoko (n. your mother).
 • VaKwanyama vanoti omumwanyoko (n. your sibling) kureva mwananyina.
 • VaKwanyama vanoti tatekulu (n. grandfather) kureva tateguru.
 • VaKwanyama vanoti omunini (n. younger person than you).
 • VaKwanyama vanoti omukulunhu (n. older person).
 • VaKwanyama vanoti oimaliwa (n. money) kureva mari.
 • VaKwanyama vanoti oimaliwa ikukutu (n. coin money) kureva mari yesimbi.
 • VaKwanyama vanoti oimaliwa yomafo (n. bills) kureva mari yebepa.
 • VaKwanyama vanoti oikombo (n. goat) kureva mbudzi.
 • VaKwanyama vanoti omunhu (n. person) kureva munhu.
 • VaKwanyama vanoti kokule (far) kureva kure.
 • VaKwanyama vanoti odolopa (n. town) kureva dhorobha.
 • VaKwanyama vanoti ondjila (n. path) kureva nzira.
 • VaKwanyama vanoti kolumosho (n. left hand) kureva kuruboshwe.
 • VaKwanyama vanoti kolulyo (n. right hand) kureva kurudyi.
 • VaKwanyama vanoti uya (v. come) kureva huya.
 • VaKwanyama vanoti omesho (n. eyes) kureva meso.
 • VaKwanyama vanoti amaoko (n. hands) kureva mawoko.
 • VaKwanyama vanoti ominwe (n. toes, fingers) kureva minwe.
 • VaKwanyama vanoti omiti (n. medicine) kureva muti.
 • VaKwanyama vanoti vela kana vele (sick, in pain).
 • VaKwanyama vanoti pumbwa (need, be lacking).
 • VaKwanyama vanoti oshilongo (n. place) kureva nzvimbo.
 • VaKwanyama vanoti teka (v. fetch water) kureva kuteka mvura.
 • VaKwanyama vanoti talela (v. observe) kureva kutarira.

Mamwe MazwiEdit

 • VaKwanyama vanoti shuna (v. go back) kureva m.
 • VaKwanyama vanoti yela (clean) kureva kuyera?.
 • VaKwanyama vanoti oshana (n. seasonal water pan).
 • VaKwanyama vanoti oilonga (n. work) kureva basa.
 • VaKwanyama vanoti fikama (stop, stand firm).

[1]

 1. https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tohtorikoulu/kasvatustieteiden-tohtoriohjelma/valmistuneet-vaitoskirjat/nghikembua_moniste.pdf