Bangala mutauro weBantu unowanikwa kuSouth Sudan, Uganda neDemocratic Republic of Congo.

Mazwi Anotodza ShonaChinjirudza

 • Bangala vanoti ngai (I) kureva ini.
 • Bangala vanoti bisu (we) kureva isu.
 • Bangala vanoti binu (you) kureva imi.
 • Bangala vanoti nani (who) kureva nani.
 • Bangala vanoti mingi (many) kureva zhinji.
 • Bangala vanoti mibali (two) kureva piri.
 • Bangala vanoti mabele (earth) kureva ivhu.
 • Bangala vanoti misato (three) kureva nhatu.
 • Bangala vanoti mine (four) kureva ina.
 • Bangala vanoti mitano (five) kureva shanu.
 • Bangala vanoti mukuru, munene kana mulai (big) kureva chikuru.
 • Bangala vanoti kilo, mulito kana muzito (heavy) kureva huremu.
 • Bangala vanoti mukari (woman) kureva mukadzi.
 • Bangala vanoti molume (man) kureva murume.
 • Bangala vanoti mama (mother) kureva amai.
 • Bangala vanoti baba, papa kana tata (father) kureva baba.
 • Bangala vanoti nyama (animal) kureva mhuka.
 • Bangala vanoti ndeke (bird) kureva shiri.
 • Bangala vanoti nyoka (snake) kureva nyoka.
 • Bangala vanoti embwa (dog) kureva imbwa.
 • Bangala vanoti meno, pembe (tooth) kureva zino.
 • Bangala vanoti mapapa, mapapu (wing) kureva mapapiro.
 • Bangala vanoti kulia (eat) kureva kudya.
 • Bangala vanoti kupepa (blow) kureva kupepera. Mupepe kureva mhepo.
 • Bangala vanoti kuseka (to laugh) kureva kuseka.
 • Bangala vanoti kunusa (to smell) kureva kunhuwa.
 • Bangala vanoti kulala (to sleep) kureva kurara.
 • Bangala vanoti kubeta (to hit) kureva kurova.
 • Bangala vanoti kubia, kuía kana kuúta (come) kureva kuuya.
 • Bangala vanoti kusukula (v. to wash) kureva kusuka.
 • Bangala vanoti kuyemba (v. sing) kureva kuimba.
 • Bangala vanoti kuvimba (swell) kureva kuzvimba.
 • Bangala vanoti mobisi kana mogugu (green) kureva girinhi.
 • Bangala vanoti muíndu kana muíndo (n. black) kureva hutema. Fananidzai nokuti mhindo.
 • Bangala vanoti kesekese, pe, pembe (white) kureva huchena.
 • Bangala vanoti mabe (bad) kureva mavi.
 • Bangala vanoti moto (n. fire) kureva moto.

Mamwe MazwiChinjirudza

 • Bangala vanoti bekuse kana mukuse (short) kureva hupfupi.
 • Bangala vanoti makila, makira (n. blood) kureva ropa.
 • Bangala vanoti mukua (bone) kureva pfupa.
 • Bangala vanoti liseke (horn) kureva nyanga.
 • Bangala vanoti mokila (tail) kureva muskwe.
 • Bangala vanoti kunyanya (v. swim) kureva kushambira.
 • Bangala vanoti sanza kana senza (n. moon) kureva mwedzi.
 • Bangala vanoti gangala, ngúmbá kana ngombá (n. mountain) kureva gomo.
 • Bangala vanoti sika (new) kureva itsva.
 • Bangala vanoti kuzunga (v. warm) kureva kudziyisa.
 • Bangala vanoti manzano (yellow).
 • Bangala vanoti mutani (red) kureva hutsvuku.