Gonhi

(runangakatsva kubva kuBiyo)

Gonhi (door) zvinoreva chivakwa chinoshandiswa kuvhara mukova. Kazhinji gonhi rinogadzirwa nemapuranga akavezwa, asiwo rinokwanisa kugadzirwa nesimbi, kana plastic yakasimba.

Gonhi
Gonhi

Mamwe mazita anodavidzwa ndiwo anoti, sasa, dhowo kana kuti dimba kuchiManyika.

 • Dimba (door-step, a doorsill, door, threshold).
 • Musuwo, musuo kana muko (the entranceway to a room, building, or passage) apa kureva nzvimbo iri panopindwa napo mungava mumba, muchivakwa kana mubiravira.
 • Gwatidziro kana muziyo (door-post).
 • Sasa rairukwa netsanga. Vamwe vanoti ruvi pahuwandu voti nduvi. Ziruvi ukagova mutupo wevanhu.
 • Mbindirira kana bindirira isuwo riri mukati memba risingabude kunze.
 • Mukova, ngamo kana njemo (doorway, access, open yard on a homestead).
 • Biyo kana mapiyo (poles put across a gate) chitanda chaishandiswa kuvhara chakatandarika pagonhi kana pamusuwo.
 • Kukwedekera (guarded and/or made stronger so that it is difficult for people to enter or leave (e.g. door).
 • Mbwa kana imbwa (Wedge). Gamha gonhi neimbwa: hold the door using the wedge.
 • Kupotera (to enter) apa zvichireva kupinda - izwi rinobva kuChiNdau.
 • Jogo inoti kon (door, doorway cover) kureva gonhi.

Kurerutsa Mutauro

chinjirudza
 • Mbudo, rubudiro (Exit) igonhi rinoshandiswa kubuda naro panzvimbo.
 • Mbindo, rupindiro (Entrance) igonhi rinoshandiswa kupinda naro panzvimbo.
 • Mizhezhekedzwa ndiyo inosukudza. Creaking doors hang longer (than anticipated).

Mitauro yeAfrika

chinjirudza