Gikuyu kana Kikuyu mutauro weChiBantu unotaurwa kuKenya.

 • Kikuyu haishandise mabhii anonzi: f l p q s v x z, asi vanowedzera mabhii anonzi ĩ and ũ.

Mazwi Anotodza ShonaEdit

 • Kikuyu inoti baba ndiro rimwechete kuGikuyu neShona.
 • Kikuyu inoti muundu (person) kureva munhu.
 • Kikuyu inoti ndaa (louse) kureva inda.
 • Kikuyu inoti kindu (thing) kureva chinhu.
 • Kikuyu inoti ng'ombe (cow) kureva mombe.
 • Kikuyu inoti mbura (rain) kureva mvura yekunaya.
 • Kikuyu inoti nyoota (thirst) kureva nyota.
 • Kikuyu inoti nyama (meat) rimwechete mururimi rweGikuyu neShona.
 • Kikuyu inoti nyina (his/her mother) kureva iAmai vake.
 • Kikuyu inoti kikokora (elbow) rinotaurwa kuGikuyu kureva gokora.
 • Kikuyu inoti korima (farming) kureva kurima.
 • Kikuyu inoti mugunda (n. farm) kureva kurima.
 • Kikuyu inoti ruara kana nduara (finger nail) kureva nzara.
 • Kikuyu inoti kyara kana chiara (finger) kureva munwe.
 • Kikuyu inoti thano (five) kureva shanu.
 • Kikuyu inoti mugeni (foreigner) kureva munhu mupara.
 • Kikuyu inoti kuanika (put out to dry) kureva kuyanika.
 • Kikuyu inoti kyura (frog) kureva datya.
 • Kikuyu inoti kokunika (v. to encase) kureva kuputira kana kuisa muchikasha.
 • Kikuyu inoti kokaranga (to fry) kureva kukaringa.
 • Kikuyu inoti mboyi (fox). Kune rwiyo runoti Mboi, mboi bereka - bereka mbudzi dzawanda. Dzanyanya kuwanda - pfunya rusero chirara, goo.o
 • Kikuyu inoti murimi (farmer, gardener).
 • Kikuyu inoti kochiara (give birth to).
 • Kikuyu inoti -nene kana -kuru (great, grand).
 • Kikuyu inoti onene (greatness).
 • Kikuyu inoti gwoko kana moko (hand).
 • Kikuyu inoti murugamiri (foreman, headman).
 • Kikuyu inoti mbara (hostilities).
 • Kikuyu inoti kyura (frog) kureva datya.
 • Kikuyu inoti nyumba (house) kureva imba.
 • Kikuyu inoti mundu (person) kureva munhu.
 • Kikuyu inoti muromo (gate, ingress) kureva mukova.
 • Kikuyu inoti muchiri (judge) kureva jaji.
 • Kikuyu inoti kochira (to judge) kureva kutonga.
 • Kikuyu inoti kotheka (to laugh) kureva kuseka.
 • Kikuyu inoti makwatano (league, coalition, alliance) kureva chikwata.
 • Kikuyu inoti ndaa (lice) kureva inda.
 • Kikuyu inoti maguta (fat, grease) kureva mafuta.

Mamwe MazwiEdit

 • Kikuyu inoti mbiro (soot) rinotaurwa kuGikuyu kureva chin'ayi. Zvichida izwi iri rinotodzana nezita rinonzi Chimbiro?
 • Kikuyu inoti koora (little frog) rinotaurwa kuGikuyu kureva kadatya. Kune zita rinonzi Kakora?
 • Kikuyu inoti kira (cross-over) rinotaurwa kuGikuyu kureva kuyambukira.
 • Kikuyu inoti marigu (bananas) rinotaurwa kuGikuyu kureva mabhanana. Kune zita rinonzi Mariga?
 • Kikuyu inoti rowa kana njowa (goatskin).
 • Kikuyu inoti Ngai kana Makai (God) kureva Mwari.
 • Kikuyu inoti Ngai kiyahudi (Jehovah) kureva Mwari wemaJudha.
 • Kikuyu inoti muoyo (life) kureva hupenyu.

[1]

 1. https://archive.org/details/englishkikuyuvo00mcgrgoog/page/n12