Kemedzung mutauro unowanikwa kuKameruni.

Mazwi Anotodza Chibantu chinjirudza

 • Kemedzung vanoti ba (become) kureva kuva.
 • Kemedzung vanoti ba kana baba (n. father) kureva baba.
 • Kemedzung vanoti bandɨ (n. member of a group () kureva nhengo yeboka.
 • Kemedzung vanoti biŋ (v. dance) kureva kudzana. Chewa vanoti kuvina.
 • Kemedzung vanoti bulɛ (n. intestines) kureva hura.
 • Kemedzung vanoti chɛ (n. father) kureva baba. Mamwe mazwi: chɛsha (chief. Lit. father of the land). Chɛ su (n. owner) kureva mwene.
 • Kemedzung vanoti chɛŋ (wall) kureva chengo. Mamwe mazwi: chɛŋ (n. riverbank).
 • Kemedzung vanoti dia kana kɨdia (n. direction, side) kureva divi. Mamwe mazwi: diamo (one side) kureva divi rimwe.
 • Kemedzung vanoti dzowa (n. mushroom) kureva hohwa.
 • Kemedzung vanoti findzeŋe (good thing; favourite) kureva chitsvene.
 • Kemedzung vanoti maŋ (n. twins) kureva manga.
 • Kemedzung vanoti nna (num. four) kureva ina.
 • Kemedzung vanoti nsha (n. your friend). Fananidzai nokuti shaa.
 • Kemedzung vanoti ŋgaŋ (n. proverb, parable ) kureva tsumo. Fananidzai nokuti ngano?
 • Kemedzung vanoti ŋkwende (n. small calabash) kureva kamudende.
 • Kemedzung vanoti shəŋ (big needle) kureva tsono.
 • Kemedzung vanoti shiŋ (adj. sneer). Fananidzai nokuti kuzhinya?
 • Kemedzung vanoti tsaaŋ kana tsaŋ (clean). Mamwe mazwi: kɨntsaŋ (cleanness; neat; brightness). Fananidzai nokuti hutsanana?
 • Kemedzung vanoti kaŋ (v. fry ) kureva kukanga.
 • Kemedzung vanoti kasi (v. 1. be used up; 2.v. finish, complete, use up, has ended; 3.close; 4.v. conclude; 5, finished). Fananidzai nokuti kukasa?
 • Kemedzung vanoti kɨwomo (n. dry place, desert, beach).
 • Kemedzung vanoti kidia (n. region, department; one part, section). Fananidzai nokuti divi.
 • Kemedzung vanoti yimbi (n. song; dance) kureva rwiyo.
 • Kemedzung vanoti yɛse (v. light) kureva kuvesa.
 • Kemedzung vanoti yaya (n. tartness, sourness) kureva kuvava.
 • Kemedzung vanoti buwomo (n. dryness; dry) kureva kuwoma.

Mamwe Mazwi chinjirudza

 • Kemedzung vanoti budzulu (n. state of being short ) kureva hupfupi.
 • Kemedzung vanoti bufa (n. 1. state of being new; 2. fashionable) kureva hutsva.
 • Kemedzung vanoti buna (n. fufu - typically made of cornflour and water) kureva sadza.
 • Kemedzung vanoti buŋga (1.n. strength; 2. power; 3.adj. powerful) kureva simba. Fananidzai nokuti kuvhungwa?
 • Kemedzung vanoti buŋga (n. current (of flowing water)) kureva kuyerera kwemvura.
 • Kemedzung vanoti bushi (n. face; forehead) kureva chiso kana huma.
 • Kemedzung vanoti butsu (n. day) kureva musi. Mamwe mazwi: butsu bu ndzeŋe (good day; lucky day).
 • Kemedzung vanoti butsu bumo (n. one day) kureva musi mumwe.
 • Kemedzung vanoti dzi (n. skin; leather) kureva dehwe. Mamwe mazwi: kɨchɛlɛ (n. gecko pangolin, scaly anteater).
 • Kemedzung vanoti dzuli (v. be sad, stay quiet in sorrow) kureva kusuruwara.
 • Kemedzung vanoti gama (tolerate, let go, allow) kureva kubvumira.
 • Kemedzung vanoti gbɨna (n. your relative by marriage). Fananidzai nokuti Dzvinamurungu?
 • Kemedzung vanoti gundi (n. odour) kureva munhuwi. Mamwe mazwi: kɨchaka (n. rattle worn around the ankle for certain traditional dances).
 • Kemedzung vanoti gwiŋ (n. spear ) kureva pfumo. Mamwe mazwi: kitsa (n. belt).
 • Kemedzung vanoti kɨbinchi (n. weather; climate) kureva wetha.
 • Kemedzung vanoti mbi (n. world, earth) kureva pasirose. Mamwe mazwi: mbi chi (the whole world).
 • Kemedzung vanoti nchinda (n. person, part of a group) kureva munhu. Mamwe mazwi: nchinda (n. messenger).
 • Kemedzung vanoti ndzembiɛ (n. plantain).
 • Kemedzung vanoti ndzenɛ (n. 1. sex; 2. immorality; 3. sexual immorality). Fananidzai nokuti hunzenza?
 • Kemedzung vanoti njiŋɨ (permanent) kureva zvinogara zvakadaro.
 • Kemedzung vanoti Nsambi (Christ) kureva Kristu. Mamwe mazwi: Nyɔ (n. God) kureva Mwari.
 • Kemedzung vanoti ntambika (n. plunderer) kureva murozvi.
 • Kemedzung vanoti ntaŋ (n. space). Mamwe mazwi: ntaŋ diəŋ (n. same space).
 • Kemedzung vanoti ntɛshɛ (n. organization; any society group; gathering; meeting; come together; join; together with; addition with).
 • Kemedzung vanoti ntsaŋ (n. corn pap) kureva sadza. Mamwe mazwi: kɨŋyuŋ (n. connection).
 • Kemedzung vanoti ŋtsuŋ (n. politics) kureva matongerwo enyika.
 • Kemedzung vanoti pɛlɛŋgɛ (n. plate) kureva ndiro. Mamwe mazwi: kiti (n. chair).
 • Kemedzung vanoti shambo (a kind of frog) imhando yedatya.
 • Kemedzung vanoti shanshɛ (v. 1. strive to go back to a fight, argument; 2. abandon work because you are very angry; 3. act harshly; 4. dividing in anger). Ko kushanja zvinorevei?
 • Kemedzung vanoti shi (1.n. place; position; 2.v. land, alight) kureva nzvimbo kana kumhara.
 • Kemedzung vanoti shi yi dɔ (some place). Mamwe mazwi: shi yi dzoŋ (n. battle field). Shi yiya (n. empty place).
 • Kemedzung vanoti tsa (v. turn, stir; cook fufu) kureva kupinduka.
 • Kemedzung vanoti tsa (times, series). Mamwe mazwi: tsachi (always, frequent, throughout; all times). Tsa ya chi (the whole time). Tsa yi ndzeŋe (a good time).
 • Kemedzung vanoti kɨkaka (n. pompousness, hurriedness). Mamwe mazwi: kimbi (small armpit drum).
 • Kemedzung vanoti kɨmbaŋ (n. doorway; cover; door; doorlock; protective).
 • Kemedzung vanoti kitsawu (n. small hut, small house; hut on a farm; shed).
 • Kemedzung vanoti kɨtsumo (n. oath; will) kureva chirayiro.
 • Kemedzung vanoti kɨtsuŋ (n. plum; plum tree).

Kwakawanikwa Mazwi chinjirudza