Kusaal mutauro weAfrika unowanikwa kuGhana

Mazwi Anotodza Bantu chinjirudza

 • Kusaal vanoti ma (n. mother) kureva amai. Mamwe mazwi: mɛŋ (n. self) kureva omene.
 • Kusaal vanoti nyin (n. tooth) kureva zino. Fananidzai nokuti kunyinura. Mamwe mazwi: nyɛɛn (v. shine).
 • Kusaal vanoti nyuus (v. smell) kureva kunhuwidza. Mamwe mazwi: tʋm (v. command; work).
 • Kusaal vanoti Yimmʋ (once) kureva rimwe. Mamwe mazwi: yinne (Numeral one) kureva imwe.
 • Kusaal vanoti Yinne (v. be same) kureva imwechete. Mamwe mazwi: zamis (v. learn).
 • Kusaal vanoti zan (n. forge) kureva chipfuriro. Mamwe mazwi: zan'ar (n. anvil).

Mamwe Mazwi chinjirudza

 • Kusaal vanoti buudi (n. tribe, ethnic group) kureva rudzi. Mamwe mazwi: bʋyaka (n. guava).
 • Kusaal vanoti dankal (n. sweet potato) kureva mbambaira. Mamwe mazwi: dataa (n. enemy) kureva muvengi.
 • Kusaal vanoti dau (n. man; male) kureva munhurume. Mamwe mazwi: dɛn'ɛm (v. be green).
 • Kusaal vanoti di faar (v. inherit) kureva kugara nhaka. Mamwe mazwi: faar (n. inheritance) kureva nhaka.
 • Kusaal vanoti dunia (n. world) kureva pasirose. Mamwe mazwi: duus (v. wipe off) kureva kudusa.
 • Kusaal vanoti dɔnwalig (n. hot weather) kureva kupisa kwekunze. Mamwe mazwi: fufuk (n. harmattan).
 • Kusaal vanoti gefa (n. pocket) kureva homwe. Mamwe mazwi: girima (v. honour; n. splendour, glory).
 • Kusaal vanoti kaal (v. count) kureva kuverenga. Mamwe mazwi: kawɛna (n. maize, corn) kureva chibage.
 • Kusaal vanoti kem (v. go) kureva kuenda. Mamwe mazwi: kpandir (n. baboon) kureva gudo.
 • Kusaal vanoti kua (v. hoe) kureva kusakura. Mamwe mazwi: kum (n. death).
 • Kusaal vanoti ligidi (n. money) kureva mari. Mamwe mazwi: lu tuon (v. lead, guide).
 • Kusaal vanoti nɛɛsim (n. light) kureva chiedza. Mamwe mazwi: ni'im (n. meat) kureva nyama.
 • Kusaal vanoti nindaa (n. face) kureva chiso. Mamwe mazwi: ninsaal (n. human being, person) kureva munhu.
 • Kusaal vanoti nya'aŋ (n. back; behind) kureva shure. Mamwe mazwi: nyan (n. shame).
 • Kusaal vanoti nyabir (n. loincloth). Mamwe mazwi: pian' (v. speak, talk).
 • Kusaal vanoti puum (n. flower) kureva ruva. Mamwe mazwi: Saam/Ba' (n. father).
 • Kusaal vanoti Saan (n. guest, visitor) kureva muenzi. Mamwe mazwi: sassi (v. be flat).
 • Kusaal vanoti suokita (n. crossroads, intersection) kureva masanganzira. Mamwe mazwi: suor (n. path, road).
 • Kusaal vanoti Sʋʋgin (n. middle) kureva pakati. Mamwe mazwi: wʋsa kana mum (whole).
 • Kusaal vanoti Wina'am (n. God; supreme being) kureva Mwari. Mamwe mazwi: Yaaŋ (n. grandchild).
 • Kusaal vanoti yaab (grandparent). Mamwe mazwi: Yaanam (n. ancestor).
 • Kusaal vanoti Yaarim (n. salt) kureva munyu. Mamwe mazwi: yidim (n. family) kureva mhuri.

Manhamba chinjirudza

 • Kusaal vanoti (numeral. one) kureva [[]]. Mamwe mazwi:
 • Kusaal vanoti ayi (numeral. two) kureva [[]]. Mamwe mazwi:
 • Kusaal vanoti atan (numeral. three) kureva [[]]. Mamwe mazwi:
 • Kusaal vanoti anaasi (numeral. four) kureva ina. Mamwe mazwi:
 • Kusaal vanoti anu (numeral. five) kureva shanu. Mamwe mazwi:
 • Kusaal vanoti ayuobʋ (numeral. six) kureva tanhatu. Mamwe mazwi:
 • Kusaal vanoti ayɔpɔi (numeral. seven) kureva nomwe. Mamwe mazwi:
 • Kusaal vanoti anii (numeral. eight) kureva sere. Mamwe mazwi:
 • Kusaal vanoti awai (numeral. nine) kureva pfumbamwe. Mamwe mazwi:
 • Kusaal vanoti (numeral. ten) kureva gumi. Mamwe mazwi: