Chindeya

Planets are us.png

Muzvidzidzo zvinoti: taranyika; jekanyika; fundoyetsimba, chindeya izita riri kutorwa kumirira anonzi planets kuEnglish anova mitumbi inopoterera zuva. Nyeredzi imwe neimwe ine boterero rainofamba mariri ichipoterera zuva.

Zvindeya zvinosanganisira mitumbi inoti: Earth; Mars; Jupiter; Mecury; Venus; Saturn, Uranus neNeptune.. Idzi ndizvo zvindeya zvine maboterekwa anopoterera zuva ratinoona rinobuda nokunyura panyika yatigere. Kubatanidzwa kwezvindeya idzi pamwe nezuva kunodanwa kuEnglish kunzi Solar System - kuShona tichati Mutandiro weMushana, iro izwi rokuti mushana richimirira zuva ratinozambira panyika.

Mutumbi wePluto waimboshevedzerwa kunzi chindeya asi zvakazoshandurwa neInternational Astronomical Union. Iye zvino Pluto yakushevedzerwa kunzi nyeredzi diki (dwarf planet).

Kurerutsa MutauroEdit

 • Chindeya (revolving object) zvinotaura chinhu chinopoterera sezvinoita Rinopasi richindeya muboterero rakakomberedza zuva.

Zvakanaka kuwonesana kuti izwi rokuti chindeya haritaurwi semashandisiro ariri kuitwa pano kuShona inodzidziswa muzvikoro. Kana Shoko ririmnani rabuda, Shoko rokuti chindeya rinokwanisa kushandurwa.

Mitauro yeBantuEdit

 • VaGwere vanoti senendo (planet).
 • MaZulu vanoti indonsakusa (The planet Jupiter. Lit. what draws the dawn) vachireva venus.
 • MaZulu vanoti indonsamasuku (The planet Jupiter. Lit. what draws the days) vachireva venus.
 • Barotse vanoti Lilungwe (n. Venus - in the morning). Kune rimwe izwi rokuti Sikupamulalelo.

Mazita eZvindeya muChiBantuEdit

 • VaTsonga vanoti Gongomela (n. Mercury).
 • VaTsonga vanoti Mahlahle (n. Venus) - zvichida vanoreva Nyamatsatse?
 • VaTsonga vanoti Misava (n. Earth).
 • VaTsonga vanoti Makolotswani (n. Mars).
 • VaTsonga vanoti Makulani (n. Jupiter).
 • VaTsonga vanoti Ntavasi (n. Saturn).
 • VaTsonga vanoti N'wakhubyanyana (n. Uranus).
 • VaTsonga vanoti Ntavasi (n. Saturn).
 • VaTsonga vanoti N'wakhatini (n. Neptune).