Kikamba

Nenga

Mazwi Anotodza ShonaEdit

 • VaKamba vanoti nzoka (snake) kureva nyoka.
 • VaKamba vanoti ngīī (warthog) kureva njiri.
 • VaKamba vanoti nzou (elephant) kureva nzou.
 • VaKamba vanoti kwona (to see) kureva kuona.
 • Kuenda (v. Milk) ndizvo zvimwechete kuKamba neShona
 • VaKamba vanoti Ngai (God) kureva Mwari.
 • VaKamba vanoti mundu (person, man) kureva munhu.
 • VaKamba vanoti Ĩsyĩtwa kana Masyitwa (name) kureva zita.
 • VaKamba vanoti muimi (farmer) kureva murimi.
 • VaKamba vanoti mwalimu (teacher) kureva mudzidzisi.
 • VaKamba vanoti musungu (a European) kureva murungu.
 • VaKamba vanoti Mũnyanyawa (friend) kureva shamwari.
 • VaKamba vanoti Kũnywa (to drink) kureva kunwa.
 • VaKamba vanoti Kũya (to eat) kureva kudya.
 • VaKamba vanoti Ngima (ugali) kureva sadza.
 • VaKamba vanoti Nyama (meat) kureva nyama.
 • VaKamba vanoti mbũi (goat) kureva mbudzi.
 • VaKamba vanoti ngũlũwe (pig) kureva nguruve.
 • VaKamba vanoti ngũkũ (chicken) kureva huku.
 • VaKamba vanoti Mũnyũ (salt) kureva munyu.
 • VaKamba vanoti Ĩsungwa kana Masungwa (orange) kureva orenji kana ranjisi.
 • VaKamba vanoti Ng‟ombe (cow) kureva mombe.
 • VaKamba vanoti mbĩthĩ (raw) kureva mbishi.
 • VaKamba vanoti Mũtĩ (tree) kureva muti.
 • VaKamba vanoti Mbesa (money) kureva mari.
 • VaKamba vanoti nzaa (hunger) kureva nzara.
 • VaKamba vanoti Kĩkombe (cup) kureva komichi kana kapu.
 • VaKamba vanoti nyũmba (house) kureva imba.
 • VaKamba vanoti Kũĩma (to cultivate) kureva kurima.
 • VaKamba vanoti Mwaka (year) kureva gore.
 • VaKamba vanoti Mwana (child) kureva mwana.
 • VaKamba vanoti Mũũnda kana shamba (farm; field) kureva munda.
 • VaKamba vanoti kwoko (hand) kureva ruwoko.
 • VaKamba vanoti soma (read) kureva kuverenga.
 • VaKamba vanoti sua (sun) kureva zuva.
 • VaKamba vanoti nzeve (weather).
 • VaKamba vanoti Mũumbi (fog) kureva mhute.
 • VaKamba vanoti Nundu (frost).
 • VaKamba vanoti metho (eyes) kureva meso.
 • VaKamba vanoti moko (hands) kureva mawoko.
 • VaKamba vanoti Mauta (oil) kureva mafuta.
 • VaKamba vanoti Kĩtanda (bed) kureva mubhedha.
 • VaKamba vanoti Kũthambia (to swim) kureva kushambira.
 • VaKamba vanoti nzia (way) kureva nzira.
 • VaKamba vanoti ngua (clothing) kureva nguo.
 • VaKamba vanoti Kĩtambaa (cloth) kureva jira.
 • VaKamba vanoti Masangya (dawn, early morning) kureva rungwanani.
 • VaKamba vanoti mbua (rain) kureva kunaya kwemvura.
 • VaKamba vanoti kiseve (wind) kureva mhepo.
 • VaKamba vanoti mwei (moon) kureva mwedzi.
 • VaKamba vanoti ndeke (airplane) kureva ndge.
 • VaKamba vanoti mueni (n. visitor, guest) kureva muenzi.

NhambaEdit

 • Imwe (one).
 • Ili (two).
 • Itatu (three).
 • Inya (four).
 • Itaano (five).
 • Thanthatu (six).
 • Moonza (seven).
 • Nyanya (eight).
 • Kenda (nine).
 • Ikumi (ten).

[1]

 1. https://fsi-languages.yojik.eu/languages/PeaceCorps/Kikamba/Kikamba%20manual.pdf