Runyankore

(Redirected from Runyankole)

Runyankore, Nkore kana Runyankole surimi runowanikwa munyika yeUganda uri mutauro weChiBantu.

Mazwi Anotodza ShonaEdit

 • VaNkore vanoti Eiziina (name), kureva zita.
 • VaNkore vanoti omuntu (person), kureva munhu.
 • VaNkore vanoti kugyenda (to go), kureva kuenda.
 • VaNkore vanoti kuronda (to look for), kureva kuronda.
 • VaNkore vanoti kuza (to go to), kureva kuenda kana kuza.
 • VaNkore vanoti kworeka (to show), kureva kutaridza. Chiworeka izita remhuri.
 • VaNkore vanoti kurya (to eat), kureva kudya.
 • VaNkore vanoti Omuriro (fire), kureva moto.
 • VaNkore vanoti enyama (meat), kureva nyama.
 • VaNkore vanoti kuyamba (to help), kureva kubatsira. Muyambi izita remhuri.
 • VaNkore vanoti kufundikira (to cover), kureva kupfidigira.
 • VaNkore vanoti kushiisha (to spoil), kureva kushisha.
 • VaNkore vanoti emeeza (table), kureva tafura. Meza izita remhuri.
 • VaNkore vanoti kupima (to measure), kureva kupima.
 • VaNkore vanoti kuraara (spend the night), kureva kurara.
 • VaNkore vanoti ezindi (other in plural form), kureva vamwe. Zindi izita remhuri.
 • VaNkore vanoti omwaka (year), kureva gore.
 • VaNkore vanoti Eishomero (School), kureva chikoro. Masomere izita remhuri.
 • VaNkore vanoti omukazi (woman), kureva munhukadzi.
 • VaNkore vanoti Omuteeki (n. Cook), kureva mubiki.
 • VaNkore vanoti Omurimo (work; job), kureva murimo.
 • VaNkore vanoti taata'kana tata (father), kureva baba.
 • VaNkore vanoti tatenkazi (my paternal aunt).
 • VaNkore vanoti tatenkuru (grandfather), kureva sekuru. Fananidzai natateguru.
 • VaNkore vanoti mwijukuru (his/her grandchild), kureva muzukuru.
 • VaNkore vanoti omuramu (his/her brother-in-law or sister-in-law), kureva muramu.
 • VaNkore vanoti omuriisa (hredsman), kureva murisi.
 • VaNkore vanoti Omuzaani (player, competitor), kureva mudzani.
 • VaNkore vanoti kutandika (to begin, to start), kureva kutanga.
 • VaNkore vanoti kumanya (to know), kureva kuziva. Chimanya izita remhuri.
 • VaNkore vanoti kumanyisa (to inform), kureva kuzivisa.
 • VaNkore vanoti Kuzaara (to give birth, to produce), kureva kuzvara. Vanobva vati kuzaarwa zvakare.
 • Izwi rokuti kurwara nderimwe mururimi rweRunyankore neShona.
 • VaNkore vanoti kuteeka (to cook, to boil), kureva kubika. Mateveke izita remhuri.
 • VaNkore vanoti omubiri (body), kureva muviri.
 • VaNkore vanoti omutsi (vein, artery), kureva tsinga.
 • VaNkore vanoti kukora (to work), kureva kushanda. Vanaobva vati omukozi - a worker.
 • VaNkore vanoti ekirooto (a dream), kureva chiroto.
 • VaNkore vanoti Eihuri (an egg), kureva zai. Chihuri izita remhuri.
 • VaNkore vanoti embwa (dog), kureva imbwa.
 • VaNkore vanoti rwango (hatred), kureva ruvengo.
 • VaNkore vanoti ekiro (night), kureva chiro.
 • VaNkore vanoti Omugyenyi (Visitor; stranger), kureva mweni.
 • VaNkore vanoti Ruhanga (God), kureva Mwari.
 • VaNkore vanoti Omukono (Arm, hand), kureva ruwoko.
 • VaNkore vanoti Ekisharara (swamp), kureva deve.
 • VaNkore vanoti Enyanja (Lake, sea), kureva nyanza.
 • VaNkore vanoti obwato (boat, canoe), kureva bwato.
 • VaNkore vanoti kuragiira (to give directives; to order), kureva kurayira.
 • VaNkore vanoti kutoora (to take a path; to direct). Nyamutora izita remhuri.
 • VaNkore vanoti eitaka (soil), kureva Dhaga.
 • VaNkore vanoti Omutooro (pattern; design; sort), kureva mutowo.
 • VaNkore vanoti kuzibira (to prevent), kureva kudzivira.
 • VaNkore vanoti kwoma (to dry up), kureva kuwoma.
 • VaNkore vanoti abahuuku (slaves), kureva varanda. Ziuku izita remhuri.
 • VaNkore vanoti Eiranzi (sun's rays), kureva bwirazuva.
 • VaNkore vanoti Eishamba (Estate?). Neshamba izita remhuri.
 • VaNkore vanoti Kasuku (parrot). Masuku izita remhuri.
 • VaNkore vanoti Ekitara (granary), zvichida kureva dara.
 • VaNkore vanoti amahasha (twins), kureva mapatya.
 • VaNkore vanoti Empiri (puff adders), kureva chiva. Mbiri izita remhuri.
 • VaNkore vanoti omugaba (king), kureva mambo.
 • VaNkore vanoti omugabekazi (queen), kureva mambokadzi.