Horokodzwa ye Bhabheri ye mushandisi
es-4 Esta persona tiene un conocimiento casi nativo del español.
en-3 This user has advanced knowledge of English.
Search user by language


Masvomhu T
Pimanzvimbo Chiyero chekupimisa | Mutsetse | Chiumbwa | Hurefu | Hwasha | Hudzamu | Hukwidza | Gonya | Sambamba | Twasuka | Munyonga | Hubumbe | Hufombwe | Mutwi | rurama | Sandarara | Mutsendo | Nharaunda | Uso | Mumhu | Chimiso | Nzenda | Zviringani | Tsazaniso | Mutsazanisi | Chidzudzani | Kupimirana | Gonyazhinji: Gonyanhatu (Gonyanhatu tsazakose | Gonyanhatu tsazakose | Gonyanhatu yemutwi) | Gonyaina (Gonyaina tsazamativi | Gonyaina sambamba | Gonyaina tsazamakonya | Gonyaina sambambiri | Skweya) | Denderedzwa (Nhara | Pimadanho | Danhamakonya | Pimamuganhu) | Zhumwi (Chikunguru | Urungano | Charaka | Dumba | Akiso)
Huwandu Kubwerengedza/kuwedzera | Kubvisa | Kutsinhanisa | Kukamura kana kuti kugovanisa
Zviperengo zvehuwandu chipasina | motsi | piri | tatu | china | shanu | tanhatu | nomwe | sere | pfumbamwe | gumi | zana | chiuru

Science T
Fundoyetsimba Zviga | Rudzivo | Basa | Simba | Kuchivirika | Fosi | Puresha | Spidhi | Muchacha | Rufangu | Gunganidzo | Huremu | Huduma | Hujoto | Nguva | Dendera | Kuziririka | Nhambwe | Govano | Mudida | Mwendaenda | Dendera pa Mineti
Chemishonga Mushonga | Muvandu wemishonga | Nyauka | Sebhe | Simbi | Hugadaga
Hurapi Chiremba | Mukoti | Chipatara | Ropa
Chezvipenyu Murume | Mukadzi | Kupatsanura zvipenyu: (Dzinoyamwisa | Dzine muzongoza | Dzinokambaira | Dzehugaro huviri)
Kurima Bindu | Derere | Donje | Fodya | Gusi | Hanga | Kumema | Kupura | Kurima neMombe | Kuwurutsa | Madomasi | Mapfunde | Mbambaira | Mbatatisi | Mhiripiri | Muchero | Mukaka | Mumera | Munda | Muriwo | Muti | Nhungu | Nyemba | Nzimbe | Nzungu | Pombi | Ranjisi | Rukweza | Ruomba | Ruva | Shangwa | Shuga | Zumbu
Muviri Chanza | Cherechedza | Chibereko | Chimiro chemuviri | Chipfuva | Chiso | Chitaka | Chitsitsinho | Choya | Dehenya | Dhodhi | Dowokadzi | Dumbu | Dzihwa | Gongo | Gumbo | Guvhu | Hudyu | Huma | Hunzwi | Huronyo | Huropi | Hwabvu | Hwabvu hukobvu | Hwabvu hutete | Ibvi | Itsvo | Jende | Katahwi | Kugunzva | Mabvi | Magaro | Makandiro | Man'a | Matumbu | Mazino | Mbabvu | Mboro | Mhuno | Misodzi | Mongo | Moyo | Mukana | Mukosho | Munwe | Muromo | Muronga wechikafu | Mutsipa | Mutundo | Muzongoza | Ndebvu | Nhova | Nhumbu | Nzeve | Nzwara | Pahuro | Rukuvhute | Rurimi | Ruwoko | Shondo | Sura | Tsapfu | Tsinga | Tsoka | Vanga | Vhudzi | Zamu | Ziso | ZvidyaHushangazhi - Industria Chitendero - Religión Taranyika - Geography Jekanyika - Geodesy Tsika - Culture Matongerwo eNyika - Politics Superscript textMasvomhu
Pimanzvimbo: Chiyero chekupimisa | Mutsetse | Chiumbwa | Hurefu | Hwasha | Hudzamu | Hukwidza | Gonya | Sambamba | Twasuka | Munyonga | Hubumbe | Hufombwe | Mutwi | rurama | Sandarara | Mutsendo | Nharaunda | Uso | Mumhu | Chimiso | Nzenda | Zviringani | Tsazaniso | Mutsazanisi | Chidzudzani | Kupimirana | Gonyazhinji: Gonyanhatu (Gonyanhatu tsazakose | Gonyanhatu tsazakose | Gonyanhatu yemutwi) | Gonyaina (Gonyaina tsazamativi | Gonyaina sambamba | Gonyaina tsazamakonya | Gonyaina sambambiri | Skweya) | Denderedzwa (Nhara | Pimadanho | Danhamakonya | Pimamuganhu) | Zhumwi (Chikunguru | Urungano | Charaka | Dumba | Akiso)
Zviperengo zvehuwandu
Huwandu: Kubwerengedza/kuwedzera | Kubvisa | Kutsinhanisa | Kukamura kana kuti kugovanisa